escut dels Torms bandera de Catalunya

DARRERES NOTICIES

08/06/2022 - PLA PER AL FINANÇAMENT D’ INVERSIONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’ INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES EMD DEL TERRITORI DE LLEIDA 2020-2021.
"Nova connexió de clavegueram."
La Diputació de Lleida mitjançant acord de la Junta de Govern número 32/2021 en sessió de caràcter ordinari de 04 d’ octubre de 2021, ha subvencionat a l’ Ajuntament dels Torms l’ actuació titulada “ Nova connexió de clavegueram” amb un import de 22.254,61 euros.
30/05/2022 - Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2020-2024 (PUOSC)
"Adequació i millora de serveis bàsics municipals als Torms."
La Generalitat de Catalunya ha subvencionat les següents obres: arranjament del carrer Prat de la Riba, plaça homenatge a la Vellesa i arranjament de la pista poliesportiva i el seu entorn a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. La subvenció ha estat de 120.000€.
05/04/2022 - PLA PER AL FINANÇAMENT D’ INVERSIONS EN MATERIA DE SALUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, anualitats 2020,2021 i 2022 per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori
“Millora per la instal.lació d’ equips de cloració salina de les piscines municipals”
La Diputació de Lleida mitjançant acord de la Junta de Govern número 32/2021 en sessió de caràcter ordinari de 04 d’ octubre de 2021, ha subvencionat a l’ Ajuntament dels Torms l’ actuació titulada “ Millora per la instal.lació d’ equips de cloració salina de les piscines municipals” amb un import de 14.092,87 euros.
17/03/2022 - AJUT DIPUTACIÓ
L’AJUNTAMENT INFORMA QUE L’ACTUACIÓ “TRIO MUSICAL M’AGRADA BALLAR PER LA FESTA DE SANT JOAN REALITZAT EL 23 DE JUNY DE 2021” HA ESTAT FINANÇADA AMB L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS, MITJANÇANT EL PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA.
17/03/2022 - AJUT DIPUTACIÓ
L’AJUNTAMENT INFORMA QUE L’ACTUACIÓ “ACTUACIÓ D’HAVANERES REALITZADA PEL GRUP BOIRA EL 27 D’AGOST DE 2021“ HA ESTAT FINANÇADA AMB L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS, MITJANÇANT EL PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA.
04/02/2022 -PLA DE DESPLEGAMENT I EDICTE DE LA FIBRA ÒPTICA
Aquí podeu consultar el pla de desplegament de la fibra òptica i l'edicte de l'ajuntament. (Feu click als enllaços següents per consultar-los).
Pla de desplegament
Edicte
14/10/2021 - PLA DE DINAMITZACIÓ LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA ANUALITAT 2019
URBANITZACIÓ DEL CARRER A
La Diputació de Lleida mitjançant acord de la Junta de Govern número 23/2020 de 14 de setembre de 2020, ha subvencionat a l’ Ajuntament dels Torms l’ actuació titulada “ Urbanització del Carrer A al municipi dels Torms” amb un import de 29.764,98 euros.
08/02/2021 - AJUTS PLA EXTRAORDINARI D'INVERSIONS LOCALS ANUALITAT 2019
PROGRAMA D'AJUTS PLA EXTRAORDINARI D'INVERSIONS LOCALS ANUALITAT 2019
La Diputació de Lleida mitjançant acord de la Junta de Govern de data 23/04/2018, ha subvencionat a l'Ajuntament dels Torms, l'actuació titulada "Construcció d’ una escullera a la costa del Pou", amb un import de 65.000,00 euros.
05/06/2020 - Projecte d'inversió per a la millora d'acessos i serveis bàsics - Programa de dinamització i impuls territorial.
L'ajuntament dels Torms ha rebut la subvenció de 43.760,72€, en el programa de dinamització i impuls territorial, en el qual ha realitzat les següents actuacions:
- Susbstitució del paviment de la plaça major
- Climatització del Gran Casal
25/04/2020 - AJUTS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS (BÉNS MOBLES)
L’ Institut d’ estudis Ilerdencs (IEI), mitjançant acord de la junta rectora número 6 de 17 desembre de 2019, ha subvencionat a l’ ajuntament dels Torms, l’actuació titulada “adquisició de taules i cadires per la sala del casal”, per un import de 815,20 euros.
22/04/2020 - PROGRAMA D’AJUTS PER ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS
ANUALITAT 2017,2018 I 2019
La Diputació de Lleida mitjançant acord de la Junta de Governa de data 05/03/2018 ha
subvencionat l’Ajuntament dels Torms l’actuació titulada “Despeses de subministraments
anualitat 2019” amb un import de 5.309,77 euros.
22/03/2020 - DECRET D’ALCALDIA 22/2020 DECRET D’ALCALDIA DE SERVEIS ESENCIALS AMB LA FINALITAT DE REDUIR LA MOBILITAT EN LA PROPAGACIÓ DE LA INFECCIÓ DEL VIRUS COVID-19
Feu click a l'enllaç següent, per veure el decret d'alcaldia:
DECRET D’ALCALDIA 22/2020 mesures addicionals covid-19
18/03/2020 - DECRET D’ALCALDIA 19/2020 DECRET D’ALCALDIA DE MESURES EXEPCIONALS AMB LA FINALITAT DE REDUIR AL MÀXIM LA PROPAGACIÓ DE LA INFECCIÓ DEL VIRUS COVID-19
Feu click a l'enllaç següent, per veure el decret d'alcaldia:
Decret d'alcaldia de mesures excepcionals, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació del virus COVID-19
18/03/2020 - Salvament i Socorrisme 2019
La Diputació de Lleida, mitjançant resolució de la Junta de Govern núm. 6/2020 de 24 de febrer, ha subvencionat a l’Ajuntament dels Torms, l’actuació titulada “Socorristes 2019”, amb un import de 7.384,00 euros.
03/03/2020 - AJUT DE PRESIDÈNCIA PER ATENDRE LES DESPESES DERIVADES DE LA REFORMA PER CONSTRUCCIÓ DE PLACETA DE L’ENTRADA
La Diputació de Lleida mitjançant Decret de Presdència núm. 3349 de 26 de juny de 2019, ha subvencionat a l’ Ajuntament dels Torms l’ actuació derivada de les despeses derivades de la reforma per la construcción de la placeta de l’ entrada amb un import de 30.000,00 euros.
21/01/2020 - Continuació de la xarxa d'aigua potable en dos carrers
La Diputació de Lleida, mitjançant resolució per a la concessió d’ ajuts als ajuntaments per a la millora en la gestió de l’ aigua d’ ús públic, anualitat 2018, atorgada per la Junta de Govern número 39/2016, de data 28 de novembre de 2016, ha subvencionat a l’ Ajuntament dels Torms l’ actuació titulada “Continuació de la xarxa d’ aigua potable en dos carrers”.
27/06/2019 - S'obre la temporada de piscines
El passat dissabte 22 de Juny es va inaugurar la temporada d'estiu de les piscines municipals, la qual s'allargarà fins el diumenge 1 de setembre. Les piscines municipals obren cada dia de 12:00h a 20:00h.
27/06/2019 - S'inaugura la Terrassa 1 d'octubre
El passat diumenge 23 de Juny es va posar nom a la Terrassa del Casal: Terrassa de l'1 d'Octubre, el lloc on es van dur a terme les votacions d'aquell dia. Va ser un acte senzill però ple d'emocions per tots els presents.
25/04/2019 - Ajuts pel funcionament i administració del consultori mèdic, 2018
La Diputació de Lleida ha atorgat un ajut per al manteniment del consultori mèdic municipal. Per acord de la Junta de Govern número 37/2018, en sessió celebrada el 26 de novembre de 2018, la Diputació de Lleida va atorgar un ajut a l’ Ajuntament dels Torms, per fer front a les despeses de manteniment del consultori mèdic municipal (BOP de Lleida núm. 236 de 7 de desembre de 2018).L’ajut s’atorga en el marc de la convocatòria d’ajuts als ens locals per al funcionament i administració dels consultoris mèdics locals del 2018.
12/02/2019 - Salvament i socorrisme anualitat 2018
La Diputació de Lleida, mitjançant acord de la Junta de Govern número 37/2018 de data 26 de novembre, ha subvencionat a l' Ajuntament dels Torms l'actuació titulada "Socorristes 2018"
05/02/2019 - PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
La unitat d'aigües de la Diputació de Lleida ha redactat el protocol d'autocontrol i gestió de la xarxa d'aigua potable.
Legislació aplicable: REIAL DECRET 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. BOE 21 de febrer de 2003.
Apartat 5 de l’article 18 - “Cada gestor de l’abastament o part d’aquest ha d’elaborar, un Protocol d’Autocontrol i Gestió de l’abastament. En aquest protocol s’ha d’incloure tot el relacionat amb el control de la qualitat de l’aigua de consum humà i el control sobre l’abastament, i ha d’estar a disposició de l’autoritat sanitària i en concordança amb el Programa autonòmic de vigilància sanitària de l’aigua de consum humà.”
27/11/2018 - Programa d'ajuts per arrendaments i subministraments, anualitat 2017, 2018 i 2019
La Diputació de Lleida mitjançant acord de la Junta de Governa de data 05/03/2018 ha subvencionat l’Ajuntament dels Torms l’actuació titulada “Despeses de subministraments anualitat 2018” amb un import de 5.309,78 euros.
25/10/2018 - Arranjament de camins municipals
La Diputació de Lleida, mitjançant resolució de convocatòria del Pla de manteniment de camins de titularitat municipal, anualitat 2017, atorgada per la Junta de Govern número de data 17 de setembre de 2018, ha subvencionat a l’Ajuntament dels Torms l’actuació titulada “Arranjament de camins municipals”, amb un import de 5.428,00 euros.
18/06/2018 - El dia 23 de juny s'obren les piscines municipals
El dia 23 de juny, coincidint amb la vigília de Sant Joan, s'obren les piscines municipals. Els preus dels abonaments i les entrades, es mantenen com els dels anys anteriors.
18/06/2018 - Anunci d’aprovació inicial de la modificació del mapa de capacitat acústica dels Torms
El Ple de l’Ajuntament dels Torms en sessió ordinària, celebrada en data 15 de maig de 2018, va aprovar inicialment la modificació del mapa de capacitat acústica del municipi dels Torms per adaptar-lo a la normativa vigent. De conformitat al disposat a l’article 178 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, s’exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació al BOP de Lleida, als efectes que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions. En cas de no presentar-se’n esdevindrà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou acord Plenari.

-> Descarrega't el mapa de capacitat acústica

-> Descarrega't la memòria de capacitat acústica

15/05/2018 - Programa d'ajuts per arrendaments i subministraments - Anualitats 2017,2018 i 2019
La Diputació de Lleida mitjançant acord de la Junta de Govern de data 05/03/2018 ha subvencionat a l'Ajuntament dels Torms l'actuació titulada "Despeses de subministraments anualitat 2017" amb un import de 5.309,78 €.
06/05/2018 - Celebració del centenari de les escoles de La Mancomunitat, Joan Benet i Petit.
El passat 6 de maig es va celebrar el centenari de la inauguració de les escoles Joan Benet i Petit, construides per la Mancomunitat de Catalunya l'any 1916 i inaugurades el 1918. L'acte va comptar amb la presència de diverses autoritats com el president de la Diputació Joan Reñé, mestres que havien passat per l'escola i el net del mestre Joan Benet i Petit, entre altres. Es realitzà diversos parlaments, actuacions com la dels castellers de Lleida i un dinar de germanor.